• آخرین بروز رسانی : 1400/04/28

کارت اهداکنندگان مستمر

 
كارت عضويت اهداكنندگان مستمر :

كارت عضويت اهداكنندگان مستمر براي كليه اهداكنندگان مستمري كه سابقه حداقل 2 بار اهداي خون داشته و شرايط اهداي خون مجدد را دارند صادر مي گردد . اين كارت داراي باركد ، كد ملي فرد اهداكننده بوده و تصوير وي به صورت اسكن شده روي آن نقش بسته است .

كارت عضويت اهداكنندگان مستمر برحسب تعداد دفعات اهداي آنها در رنگهاي مختلفي صادر   مي گردد .

رنگ كارت شناسايي اهداكنندگان مستمر مطابق با جدول ذيل تعيين مي گردد .

 

تعدا كل اهداء

رنگ كارت

براي مردان

براي زنان

سفيد

3 تا 9 اهداء

3تا 7 اهداء

سبز

10تا 24 اهداء

8 تا 14 اهداء

قرمز

25تا 49 اهداء

15تا 39 اهداء

نقره اي

50تا 99 اهداء

40تا 69 اهداء

طلايي

100 اهداء با بالا

70اهداء به بالا

 

 

 

جهت يادآوري زمان اهداي خون بعدي اهداكننده ، كارت ديگري تحت عنوان كارت يادآور اهداي خون صادر و به وي تحويل مي گردد .