• آخرین بروز رسانی : 1400/04/28

اهداكنندگان مستمر

 
چرا اهداكننده مستمر بسيار ارزشمند است ؟

1- اهداكنندگان مستمر آگاهي بيشتري نسبت به اهميت اهداي خون و پيشگيري از بيماري هاي قابل انتقال از طريق خون  دارند .

2- اهداكنندگان مستمر از نظر باليني و آزمايشگاهي مكرراً بررسي مي شوند . بنابراين از نظر سلامتي قابل اعتماد تر هستند .

3- اهداي مستمر خون سالم موجب دسترسي دائم به خون كافي در تمام فصول سال مي شود .

4- اهداء كنندگان مستمر خون مناسب ترين مربيان براي تبليغ و ترويج اهداي خون سالم در خانواده و جامعه هستند .

5- درصد اهداكنندگان مستمر خون در هر جامعه يكي از شاخصه هاي مهم توسعه و تعهد اجتماعي است .