• آخرین بروز رسانی : 1400/04/28

پژوهشیار

 

سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی (پژوهشیار) ، به عنوان یک ابزار جامع قادر می سازد تا در کمترین زمان ممکن روندهای پژوهشی را طی شود. بر این اساس نه تنها سرعت پیشرفت روند طرح ها و پروژه ها افزایش می یابد بلکه بروکراسی های سازمانی برای طی شدن مراحل اجرای یک طرح پژوهشی، پايان نامه، مقاله و تشويق مقاله وساير موارد مورد نياز در يك معاونت پژوهشي، تسهیل می گردد . از جمله قابلیت های دیگر پژوهشیار می توان به دسترسی سریع به اطلاعات، پیگیری آسان برای کاربران مختلف، تحت پوشش قرار دادن کاربران مختلف و سهولت در استفاده و دسترسي مديران به اطلاعات را نام برد که هر کدام بر افزایش کارایی و اثربخشی یک واحد پژوهشی اشاره دارد.

وظیفه اصلی پژوهشیار( سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی) تسهیل فرآیند پژوهشی در یک سازمان و سیستماتیک نمودن کلیه فرايندهاي پژوهشی درون سازمانی و برون سازمانی از بدو مطرح شدن یک طرح، پايان نامه ، مقاله و ساير المانهاي پژوهشي تا مراحل انتهايي آن می باشد. به گونه ای که کاربران قادر هستند تمام مراحل نیازهای پژوهشی خود را با مراجعه به این سامانه مرتفع نمایند.

سایت پژوهشیار