• آخرین بروز رسانی : 1400/04/28

باشگاه گروه خونی o منفی

 

به طور کلی در اغلب مواقع ميزان درخواست برای گروه خونی O منفی ، بيشتر از ميزان توليد و ميزان موجودی آن است. عضويت در باشگاه گروه خونیO منفی ساز وکار جديد و موثری است تا بتوان در کمترين زمان ممکن در هر زمان که نياز بود به اهداکنندگانی که گروه خونی شان Oمنفی است، دست يافت.

 
 

راه اندازی "باشگاه گروه خونی O منفی " به منزله ايجاد ساز وکاری است برای سهولت دسترسی به شهروندان نوع دوستی که داوطلبانه به سازمان انتقال خون ايران اجازه می دهند تا در هر زمانی که به خون و يا فرآورده های خونی آن ها نياز بود با آن ها تماس گرفته و آن ها را برای انجام اهدای خون فراخوان نمايد؛ شهروندان ويژه ای که خون آن ها ويژگی منحصر به فردی دارد!

کم نيستند کسانی که گروه خونی O منفی دارند اما تعداد بيمارانی که از خون گروه خونی Oمنفی استفاده می کنند خيلی خيلی بيشتر است:

  • برای هر بيماری با گروه خونی Oمنفی فقط می توان از خون گروهO منفی استفاده کرد.
  • به غير از آن، برای هر بيمار ديگری هم با هر گروه خونی ، اگر نتوان خون همگروه پيدا کرد، می توان از اين گروه خونی حيات بخش استفاده نمود.
  • و از اين ها مهم تر، برای بيمار اورژانسی با گروه خونی نا مشخص، نيز به جای اتلاف وقت برای پيدا کردن خون هم گروه، می توان بدون نگرانی بلافاصله از خون گروه O منفی استفاده نمود. همه ی اين ها باعث شده اند تا گروه خونی o منفی ، گروه خونی خاص باشد
در صورت تمایل به عضویت ، در اين باشگاه ثبت نام کرده و به ما اين امکان را بدهيد تا در صورت نياز، شما را برای اهدای خون دعوت کنيم.