• آخرین بروز رسانی : 1400/04/28

شورای عالی سازمان

 

شورايعالي سازمان مركب از پنج نفر مي‌باشند كه از ميان متخصصين مربوطه گروه پزشكي با اطلاعات و سوابق كافي در مسائل مربوط به انتقال خون براي مدت سه سال انتخاب مي‌گردند و انتخاب مجدد آنها پس از انقضاي مدت نيز بلامانع است.
تبصره 1: عزل و نصب اعضاي شورايعالي بعهده وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مي‌باشد.
تبصره 2: جلسات شورايعالي با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشكيل مي‌شود و تصميمات با اكثريت مطلق اعضاء شورا معتبر خواهد بود. همچنين در ماده 7 اساسنامه سازمان به وظايف شورايعالي اشاره مي‌نمايد.

در حال حاضر شورايعالي سازمان به رياست مقام محترم وزارت دكتر سعید نمکی بوده و اعضاء شورا عبارتند از:

1.       دكتر علي اكبر پورفتح‌اله، مديرعامل سازمان انتقال خون ايران

2.       دكتر  غلامرضا اصغری، معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو

3.       دكتر قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

4.       دكتر عباس حاج فتح علی، دانشیار هماتولوژی و آنکولوژی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی

5.       دكتر بهزاد پوپک، دانشیار دانشگاه علوم پزشکیآزاد اسلامی تهران

6.       دكتر بشیر حاجی بیگی، دبیر شورای عالی سازمان انتقال خون