• آخرین بروز رسانی : 1400/04/28

فرآورده های خونی

 

نام و نام خانوادگی : خانم فاطمه رجب نژاد                         
 سمت : مسئول فراورده های خونی و پلاسما
 مدرک تحصیلی: کارشناسی آزمایشگاه

 تلفن تماس: 33361410- 045

واحد فرآورده :
این بخش پس از دریافت کیسه خون از واحد خونگیری، فرآیند تهیه و تولید فرآورده های سلولی وپلاسمایی را بر اساس دستورالعمل ها و روشهای عملکردی استاندارد سازمان انتقال خون انجام می دهد .
مهمترین فرآورده های تولیدی این بخش عبارتنداز :

  • خون کامل
  • گلبول قرمز متراکم
  • گلبول قرمز شسته شده
  • پلاکت
  • پلاسمای تازه منجمد
  • کرایو
  • پلاسمای فاقد کرایو
  • گلبول قرمز کم لکوسیت

خون کامل :
خون کامل حاوی 450 میلی لیتر خون به اضافه 63 میلی لیتر ماده ضد انعقاد و نگهدارنده CPDA-1  می باشد . هماتوکریت آن 63% تا 44%  ( متوسط 40% ) و در درجه حرارت  6-1 درجه سانتیگراد بسته به نوع ماده نگهدارنده از 21 تا 35 روز قابل استفاده می باشد .
گلبول قرمز متراکم :
فرآورده ای که با خارج کردن حدود 65 تا 80 درصد پلاسمای خون کامل تهیه می شود . حجم آن 280-250 میلی لیتر و هماتوکریت آن 80 تا 65 درصد است و در درجه حرارت 6-  درجه سانتیگراد بسته به نوع ماده نگهدارنده از 21 تا 35 روز قابل مصرف می باشد .
گلبول قرمز شسته شده :
گلبولهای قرمز با محلول سالین استریل و در شرایط استریل شسته می شوند . شستشو با سالین اکثر پلاسما ( 98% ) پلاکت و گلبولهای سفید را از سوسپانسیون گلبولهای قرمز خارج می کند . از آنجائیکه این شستشو در یک سیستم باز صورت می گیرد . علیرغم استریل بودن تمام طول پروسه  ، گلبولهای قرمز فقط به مدت 24 ساعت در دمای 1 تا 6 درجه سانتیگراد قابل نگهداری هستند .
اندیکاسیون های مصرف گلبول قرمز شسته:
کمبود IGA در بیمار
واکنش الرژیک به پلاسما
پورپورای بعد از انتقال خون
هموگلوبینوری حمله ای شبانه
اسیب حاد ریه ناشی از تزریق خون
 
گلبول قرمز کم لکوسیت:
در طی این پروسه گلبولهای سفید طی مرحله عبور از فیلتر جداکننده در داخل فیلتر نگه داشته می شوند و بقیه عناصر سلولی از فیلتر عبور می کنند .
پلاکت :
پلاکت ها از واحدهای خون کامل بوسیله سانتریفوژ تهیه می شوند . حجم پلاسمای باقی مانده همراه با واحد پلاکت بستگی به درجه حرارت نگهداری پلاکت ها دارد . چنانچه فرآورده پلاکتی در درجه حرارت اتاق قرار گیرد بین 50 تا 60 سی سی پلاسما همراه با واحد پلاکتی باقی می گذراند . کنسانتره های پلاکت در بانکهای خون به مدت 3 روز در دمای 2 – 22 درجه سانتیگراد ( دمای اتاق ) و با حرکت آهسته و مداوم نگهداری می شود .
پلاسمای تازه منجمد :
پلاسمای تازه منجمد بوسیله جداکردن پلاسما از خون کامل و منجمد کردن آن حداکثر تا 8 ساعت پس از خونگیری بدست می آید . حجم یک واحد پلاسمای تازه منجمد 250 – 200 میلی لیتر است و می توان تا یکسال در دمای 18- درجه سانتیگراد نگهداری کرد .
رسوب کرایو :
کرایو پرسیپتات منبع تغلیظ یافته ای از پروتئین های مشخص از پلاسماست . و بوسیله ذوب کردن یک واحد FFP ( پلاسمای تازه منجمد ) در دمای 6-1 درجه سانتیگراد تهیه می شود . پس از اینکه FFP ذوب شد بسوب سفیدی تشکیل می شود که همان کرایو پرسیپتیت است . پلاسمای قسمت فوقانی رسوب جدا شده و رسوب پروتئین همراه 15-10 میلی لیتر پلاسما در کیسه جمع آوری می شود و سپس این ماده ظرف یکساعت در دمای 18- درجه سانتیگراد و با کمتر دوباره منجمد می شود و به مدت یکسال قابل نگهداری است .
پلاسمای فاقد کرایو:
پس از تهیه و جداکردن کرایو از منبع FFP ، سوپر ناتانت بالای کرایو که به کیسه جانبی هدایت می شود بنام کرایو پور پلاسما نامیده می شود . این فرآورده حاوی مقادیر خیلی کم فیبرینوژن – فاکتور VIII – فاکتور C و فاکتور فون ویلبراند می باشد . لیکن سایر فاکتورهای پلاسمایی را به حد کافی دارد . این فرآورده بحالت منجمد در منهای 18 درجه سانتیگراد نگهداری می شود . حجم آن حدود 200 میلی لیتر است .