• آخرین بروز رسانی : 1400/04/28

پخش خون

 

  نام و نام خانوادگی : شیرین حسن نژاد                           
  سمت : مسئول پخش خون
 
 تلفن تماس: 33352953-045

  نمابر: 33352953 -045

  پست الکترونیکی: ardabilhv@ibto.ir

پخش خون

در راستای اهداف سازمان انتقال خون و درجهت تامین خون سالم و کافی و به دنبال آن کمک به درمان و بهبود بیماران نیازمند به تزریق خون ، پخش خون وظیفه اصلی و نقش کاربردی مهمی در زمینه توزیع خون و فراورده های خونی را به مراکز درمانی بر عهده دارد .

پخش خون پایگاه انتقال خون تهران ، بخشی سازماندهی شده و متشکل از چندین واحد مرتبط با یکدیگر می باشد که پرسنل هر واحد با انجام دقیق وظایف موجب ارتقاء سطح کیفی خدمات ارائه شده به مراکز درمانی و مراجعه کنندگان می شوند.

در ذیل به طور مختصر به بررسی فعالیتها و  وظایف واحدهای موجود در پخش خون  و عملکرد آنها درجهت ارتقاء سطح کیفی خدمات ارائه شده با توجه به افزایش مراکز درمانی در چند سال اخیر و در نتیجه بالا رفتن آمار درخواست خون و فراورده های خونی و خدمت رسانی به بیمارانی که از شهرستانهای مختلف کشور در تهران بستری می گردند و نیز افزایش پیوند اعضاء در مراکز درمانی و از طرف دیگر افزوده شدن چند فراورده جدید به چرخه توزیع در راستای تامین  نیاز بیماران خاص می پردازیم

 

وظایف پخش خون

 • نگهداری خون وفراورده
 • داشتن آمار دقیق روزانه خون وفراورده
 • پاسخگویی وتامین نیاز خون وفراورده مراکز درمانی
 • ثبت وتوزیع خون وفراورده تحویلی به مراکز درمانی
 • آموزش حفظ زنجیره سرما جهت حمل ونقل خون وفراورده
 • بررسي وثبت خون وفراورده هاي برگشتی از مراكز در ماني
   

واحد هماهنگی و تأیید درخواستها
 

 • هماهنگی تلفنی با مراکز درمانی و بررسی درخواستهای ارائه شده از طرف آنها و در نهایت تأیید درخواستها و ارائه آن به واحد ثبت و توزیع توسط پزشك واحد پخش خون .
 • تامین خون و فراورده های مورد نیاز بیماران به خصوص در مورد گروه های خونی کمیاب و جلوگیری از اتلاف وقت مراجعه کنندگان و تسریع در روند بهبودی بیماران نیازمند به تزریق خون.

 واحد ثبت و توزیع
 

 

 

 

< dir="rtl" >تحویل فراورده های مورد نیاز مراکز درمانی پس از تأیید درخواست آنها توسط پزشک پخش خون ، مطابق با تعداد و نوع فراورده و گروه خون و تحویل آن به مامورین بیمارستانی.

 

 • چک نمودن پرینت نهایی با فراورده های درخواستی و نیز فراورده های تحویل داده شده جهت جلوگیری از بروز اشتباهات احتمالی.
 • بررسی فعالیت مامورین بیمارستانی از نظر تحویل و چیدمان فراورده ها  و چک کردن تجهیزات همراه آنها به صورت تصادفی و دوره ای و ثبت  مغایرتهای مشاهده شده و مطلع ساختن مسئول بانک خون مرکز درمانی مربوطه.
 • پیگیری اشتباهات و نواقص ثبت شده در بند فوق در جهت اصلاح ، که در نهایت منجر به افزایش سطح کیفی فراورده های مورد نیاز بیماران می گردد .
 • برگزاری دوره های آموزشی  لازم برای پرسنل در زمینه های مختلف اعم از آشنایی با خون و فراورده - شرایط حفظ زنجیره سرد و  نیز حمل و نقل خون و فراورده - کاربرد بالینی خون و فراورده - تکریم ارباب رجوع ،به منظور ارتقاء سطح کیفی عملکرد خدمات ارائه شده.
 • برگزاری دوره های آموزشی حمل و نقل برای مامورین بیمارستانی و صدور گواهی معتبر از سوی سازمان پس از احراز نتیجه قبولی .
 • سازمان انتقال خون  در جهت تامین خون مورد نیاز اطفـال و کــودکــان ونیز استفاده بهینه از فراورده های خونی ، ازخرداد1388در خصوص وجود کیسه اطفال و نحوه مصــرف و موارد مصرف کیسه اطفال ، اقدام به اطلاع رسانی به مراکز درمانی نمود و کیسه های اطفال را وارد سیکل تولید و توزیع خون نموده است.
 • پخش خون در جهت تامین خون مورد نیاز بیماران تالاسمی از آذر ماه سال 1387اقدام به  توزیع  کیسه های فیلتردار ((Leuko-Reduced  به مراکز درمانی نمود .

 

 • معرفي وارائه پلاكت پولد از بهمن 1389 به كليه مراكز درماني .

 

واحد آمار


 

 • تهیه آمار موجودی روزانه خون و تحویل خون و فراورده ها از بخش فراورده و قرار دادن آنها در سردخانه مثبت و منفي .
 • بررسی و ثبت درخواستهای بیمارستانی در دوره های زمانی مشخص در راستای ساماندهی مصرف خون و انجام دستور العملهای مربوطه و تهیه وتنظیم جدول مصرف .
 • پیش بینی برای جلوگیری از کمبود خون و فراورده در زمان بحران .
 • ارسال آمار روزانه به مدیریت و روابط عمومی و  نیز درخواست فراخوان از  بخش روابط عمومی در زمان کمبود .
 • ارسال دوره ای خون به واحد کنترل کیفی در جهت بررسی کیفیت آنها و اطمینان پیدا کردن از کیفیت خون  ارسالی به مراکز درمانی .
 • تخمین میانگین درخواست خون روزانه در هر 6 ماه .
 • مقایسه ذخیره خون بر حسب درخواست روزانه و مصرف روزانه با عناوین بحران ، غیر قابل قبول ، قابل قبول ، قابل ارسال .

 

 

واحد برگشتی


 

 • تحویل خون و فراورده های برگشتی از بیمارستانها .
 • ثبت ضایعات و  ضایعه نمودن فراورده های برگشتی از بیمارستانها.
 • تامین خون و فراورده های مورد نیاز مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی.
 • تهیه و ارسال آمار مصرف و موجودی کیسه اطفال به مدیریت در راستای  تامین هرچه بیشتر خون مورد نیاز بیماران .
 • تهیه و ارسال آمار کیسه های فیلتر شده به مدیریت در راستای  تامین هرچه بیشتر خون مورد نیاز بیماران.
 • تحویل خون از مراکز درمانی و ارسال آن به واحد شستشو و انجام هماهنگیهای لازم
 • کالیبراسیون منظم تجهیزات.

  

انواع خون وفراورده هايي كه از طريق واحد پخش خون به مراكز درماني ارائه مي شود  

 1. خون كامل (WB)
 2. خون كامل اشعه داده شده ( IRR WB )
 3. گلبول قرمز فشرده (PC)
 4. گلبول قرمز اشعه داده شده (IRR PC)
 5. گلبول قرمز كم لكوسيت (LR PC)
 6. گلبول قرمز كم لكوسيت اشعه داده شده
 7. گلبول قرمز شسته شده ( WASH PC)
 8. گلبول قرمز شسته شده واشعه داده شده
 9. خون مخلوطي
 10. خون سرولوژي
 11. خون سرولوژي وشسته شده
 12. خون مخلوطي شسته واشعه داده شده
 13. خون مخلوطي . سرولوژي . شسته .اشعه داده شده
 14. خون اتولوگ
 15. خون با اهدا خون مستقيم
 16. خون با اهدا خون مستقيم اشعه داده شده
 17. پلاكت (PLT)
 18. پلاكت اشعه داده شده (IRR PLT)
 19. پلاكت فرزيس اهدايي
 20. پلاكت فرزيس اهدايي اشعه داده شده
 21. پلاكت پولد (  POOLED PLT )
 22. پلاكت پولد اشعه داده شده
 23. كرايو پرسيپيتيت ( CP)
 24. پلاسما تازه منجمد (FFP)
 25. پلاسما فاقد كرايو ( CPP )

بخشی از اقدامات و فعالیتهای پخش خون در راستای ارتقاء سطح کیفی

  

 • چك مستمر كليه تجهيزات مورد استفاد از نظر عملكرد مطلوب توسط پرسنل .
 • شرکت پرسنل در کلیه کلاسهای آموزشی و سمینارها.
 • تشکیل پرونده آموزشی و پرونده پرسنلی جهت کلیه پرسنل .
 • آشنا ساختن پرسنل با شرح وظایف و دستورالعملها واستانداردهای واحد پخش خون .
 • بازدید مکرر نماینده کنترل کیفی پایگاه از پخش خون .
 • بازدید  پخش خون توسط ممیزان داخلی .
 • برگزاری جلسه جهت مدیریت بحران و آمادگی در زمان وقوع بحران .

 

 • برگزاری جلسات مستمر جهت تکریم ارباب رجوع  .
 • بروز رسانی شرح وظایف قسمتهای مختلف داخل بخشی و توضیح آن در جلسات مستمر داخل بخشی .
 • تربيت مربيان آموزشي جهت آموزش مكرر و نظارت مستمر بر ارتقاء و به روز رساني دانش پرسنل .
 • آموزش پرسنل جدیدالاستخدام سازمان .
 • دیدار مدیر کل محترم  و معاون محترم فنی از پخش خون .
 • نظر سنجی فصلی از کلیه مراکز درمانی در راستای تکریم ارباب رجوع و درجهت رفع مشکلات مراکز درمانی و ارتقاء امور پخش خون و پاسخگویی هرچه بهتر به نیاز مراکز درمانی.
 • اجرای کلیه دستور العملها و استانداردها در راستای توسعه و بهبود و ارتقاء کیفی و کمی فرآیند و ارائه خدمات مطلوب .
 • ترغیب و تشویق مراکز درمانی در استفاده از خون و فراورده اتولوگ و آفرزیس .
 • اهداء خون پرسنل پخش خون در زمانهای بحرانی .
 • جلب اعتماد بيمارستانها در خصوص درخواست واقعي خون مورد نياز وتحويل خون به صورت كامل متناسب با درخواست، دربيمارستانهاي اطفال، تالاسمي وپرمصرف.
 • رزرو تلفني درخواست  بيمارستانهاي پرمصرف و آماده كردن نياز آن مراكز قبل از مراجعه آنها به سازمان .
 • با توجه به ضرورت و اهمیت بهداشت ، تعیین مسئول مربوطه در داخل بخش جهت پیگیری امور بهداشتی .

 

 • انجام امور سرولوژی در عصر و شب جهت رفع مشکلات مراکز درمانی .
 • شناسایی توانایی و شایستگی پرسنل جهت واگذاری مسئولیت .
 • تکریم و ارزش گذاری به مسئولین بانک خون بیمارستانها .

 

 

 

بخشی از فعالیتهای پخش خون در جهت رسیدن به اهداف عالی و معنوی

 

 • نصب احادیث و نکات آموزنده در موضوعات مختلف.
 • برگزاری مراسم گرامیداشت و تقدیر از بازنشستگان.
 • تلاش برای زدودن غیبت ،سخن چینی،سوءظن و ایجاد فضای مثبت اندیشی و اعتماد و کار و تلاش وسرعت عمل همراه با دقت.
 • شرکت پرسنل در مسابقات و برنامه های هفتگی نیایش سازمان.
 • تکریم و ارزش گذاری به پرسنل .
 • تقسیم کار با محوریت عدالت و رضایت.
 • و در نهایت ایجاد محیط کاری توام با اعتماد و احترام متقابل.