• آخرین بروز رسانی : 1400/04/28

QP

 

 

   

 نام و نام خانوادگی : عباس روحی                           
 سمت : QP
 مدرک تحصیلی: کارشناسی آژمایشگاه

 تلفن تماس:33361406

 نمابر: 33361409-045