• آخرین بروز رسانی : 1400/04/28

معاون فنی

 

 

نام و نام خانوادگی : شاهین صمدی                         
 سمت : معاون فنی و فن اوری نوین
 مدرک تحصیلی: کارشناسی آزمایشگاه

 تلفن تماس: 33361410- 045

 نمابر: 33361409- 045