• آخرین بروز رسانی : 1400/04/28

تاریخچه تاسیس

 
   

قبل از انقلاب سال 57، سازمان انتقال خون ايران فقط در تهران و 3 شهر بزرگ كشور (اهواز، شيراز، مشهد) فعاليت محدودي در خصوص تامين خون بيمارستانها را بر عهده داشت و در اكثر شهرها سازمان شير و خورشيد سابق در راستاي اهداف انسان دوستانه و كمك رساني خود مراكزي را جهت اهداي خون تاسيس نمود و در شهرستان اردبيل نيز ساختماني به همين منظور در حياط بيمارستان شير و خورشيد سابق احداث نمودند كه به خون گيري از اهداء كنندگان اقدام مي نمودند.
بعد از انقلاب اسلامي در شهرستان اردبيل نيز مسئولين شهر پيگير تاسيس پايگاه انتقال خون در شهر اردبيل شدند بطوريكه پس از فعاليتهاي زياد و يك سري مكاتبات سازمان هلال احمر با همكاري شبكه بهداري شهرستان اردبيل و سازمان انتقال خون ايران موظف به تكميل و تجهيز ساختمان پايگاه انتقال خون در جنب بيمارستان دكتر فاطمي (شير و خورشيد سابق) شدند. در سال 1360 مسئولين سازمان انتقال خون براي اداره امورات اين پايگاه نسبت به استخدام پرسنل فني و اداري و اعزام اين پرسنل جهت گذراندن دوره هاي آموزشي لازم در تهران اقدام نمودند. پايگاه انتقال خون اردبيل در اوايل نيمه دوم سال 1361 رسماً افتتاح و فعاليت خود را در اخذ خون اهدايي و جايگزين و تامين خون و فرآورده هاي خوني مورد نياز بيمارستانهاي اردبيل و شهرهاي همجوار آغاز نمود. در سال 1378 نيز موفق به ايجاد پايگاه اقماري در خلخال گرديد.
با توجه به اينكه اهداي خون داوطلبانه نقش مهمي در افزايش ضريب امنيت خون دارد كه اين خود آرامش فكري و رواني را براي مصرف كنندگان خون فراهم مي كند. بدين منظور در اين پايگاه از اول سال 1380 خون جايگزين (فاميلي) حذف گرديد. و در حال حاضر تمام خونهاي مورد نياز مراكز درماني استان از طريق اهداء داوطلبانه خون توسط مردم ايثارگر استان تامين مي شود.
در حال حاضر اداره کل انتقال خون استان اردبيل با بخشهاي خون گيري، آزمايشگاه، فرآورده و پخش در خدمت مردم مي باشد