• آخرین بروز رسانی : 1400/04/28

فرم نیاز سنجی آموزشی

 

درخواست شما با موفقیت ثبت شد


 نياز سنجي آموزشی
 مرکز درخواست کننده :بیمارستان فاطمی
بیمارستان علوی
بیمارستان بوعلی
بیمارستان سبلان
بیمارستان قائم
 سمینار مورد نظر :
 تعداد دوره ها :
 نفرات مورد نیاز (با ذکر مقطع تحصیلی) :
 سرفصل های آموزشی پیشنهادی :
 زمان پیشنهادی : / /
 توضیحات :