• آخرین بروز رسانی : 1400/04/28

دستورالعمل بروز رسانی سایت

 

دستورالعمل بروز رسانی وب سایت اداره کل انتقال خون اردبیل

هدف

هدف از این دستورالعمل ارائه روش و گردش کاری است که به روزرسانی محتویات و مستندات پرتال اداره کل را به سادگی امکان پذیر و قابل اجرا کند.

خروجی فرآیند

خروجی این فرآیند وجود یک پرتال دقیق و به روز است.

مسئولیت ها

مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده اداره کل مدیرعامل، روابط عمومی، واحد فناوری اطلاعات و ارتیاطات اداره کل انتقال خون اردبیل است که مسئولیت به روز رسانی بخش هایی از پرتال یا زیرپرتال ها و پشتیبانی فنی را دارند.

 

دستورالعمل بارگذاری محتوای وب سایت

مهمترین مواردی که در این سایت بروزرسانی می گردند عبارتند از:

·     اخبار و رویدادها

·     اطلاعیه ها ، بخشنامه ها ، قوانین و مقررات و دستورالعمل ها

·     گزارشات و نشریات

·     میز خدمت الکترونیکی ، لینک سامانه ها و اطلاع رسانی ارائه خدمات

·     اطلاع رسانی خدمات و فرآیندها ، شناسنامه خدمت

·     صفحات داخلی مربوط به زیرساخت ها و مدیریت ها

·     مناقصات و مزایدات

·     مطالب مربوط به رویدادها

·     اطلاعات تماس شامل شماره تلفن ، ارتباط به مدیرکل، معاونت ها و حراست

·     موارد کلی مرتبط با تارنما